utorok 18:14
16. júla 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Zberný dvor

Zberný dvor obce Veľké Rovné sa nachádza za obecným úradom na pozemku s parcelným číslom 672/1 a 672/4. Je prístupný z verejnej komunikácie.

Na zbernom dvore môžu občania obce Veľké Rovné (nie podnikatelia) odovzdať nahromadený vytriedený komunálny odpad ako sú:
– odpady s obsahom škodlivých látok,
– vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
– žiarivky a výbojky,
– použité prenosné batérie, akumulátory, automobilové batérie a akumulátory,
– oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu,
– jedlé oleje a tuky z domácností,
– objemový odpad,
– drobný stavebný odpad
– BRO

Kontakt0911/825460
Pondelok07,00 – 15,00
Utorok07,00 – 15,00
Streda07,00 – 15,00
Štvrtok07,00 – 15,00
Piatok07,00 – 15,00
Sobota08,00 – 11,00