utorok 17:45
16. júla 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Zastupiteľstvo obce

Poslanec obecného zastupiteľstva
a kontakt
počet hlasov
získaných
v komunálnych
voľbach 2022
Zuzana Ohrádková
041/5582451
619
Mgr. Mária Pacíková
0903/481142
577
Ing. Pavel Gabrík
0905/488744
564
Ing. Juraj Bachroník
0903/525410
506
Ing. František Kmecík
0908/913554
495
Ing. Juraj Kulík
0904/895777
489
Juraj Čvapek
0902/469396
187
Mgr. Jozef Ráztočný
0918/407756
134
Daniel Harciník
0948/033656
176
Alojz Gumančík
0904/878245
204
Peter Belúch
0902/711604
137

Komisie obce

Sociálna komisia:
Zuzana Ohrádková – predsedníčka
Mgr. Jozef Ráztočný
Alojz Gumančík
Ing. František Kmecík

Komisia investično-rozvojová, ekonomická, pre verejné súťaže, inventarizačná, škodová a skartačná:
Ing. Pavel Gabrík – predseda
Ing. Juraj Bachroník
Juraj Čvapek
Daniel Harciník
Peter Belúch

Komisia pre riešenie sťažností občanov voči predstaviteľom obecnej samosprávy:
Ing. Pavel Gabrík – predseda
Mgr. Mária Pacíková

Komisia o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom:
Ing. Juraj Bachroník – predseda
Ing. Juraj Kulík
Ing. Anna Svorníková

Komisia podľa Zák. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcionárov podľa čl. 7, ods. 5, písm. a/:
Ing. Juraj Bachroník – predseda
Ing. Juraj Kulík
Peter Belúch

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné:
Mgr. Mária Pacíková
Alojz Gumančík
Ing. Juraj Bachroník
Mgr. Jozef Ráztočný