štvrtok 3:32
28. septembra 2023

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Detský FS Rovňanček

Detský folklórny súbor Rovňanček
vedúce:
Mgr. Veronika Tarabíková, 0904/741548
Mgr. art. Viktória Pastíriková, 0915/543508
Rimanovice 163, 013 62 Veľké Rovné
rovnancek@gmail.com
IČO: 52 118 312
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4707 8731