štvrtok 3:00
28. septembra 2023

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Strategické dokumenty

Štatút obce Veľké Rovné

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Rovné na roky 2023-2030

Komunitný plán sociálnych služieb obce Veľké Rovné 2023 – 2030