štvrtok 2:07
28. septembra 2023

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Obecná knižnica

Zodpovedná osoba: Mgr. Emília Zúdorová
kontakt: 0903/735064

Obecná knižnica je otvorená každý utorok a štvrtok v čase od 14,00 do 16,00 hod.

Nachádza sa v budove školskej jedálne na 1. poschodí v areáli Základnej školy s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné