štvrtok 3:34
28. septembra 2023

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Kontrolór obce

Veronika Fuljerová

mob: 0902/389948