streda 16:51
19. júna 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Oddelenia úradu

Podateľňa
Mgr. Monika Ovčíková
tel.: 041/5582341 – kl. 11

Ekonomické oddelenie
Monika Šefarová
tel.: 041/5582341 – kl. 13
Mgr. Lenka Malicherová
tel.: 041/5582341 – kl. 20

Stavebný referát
Ing. Anna Svorníková
tel.: 041/5582341 – kl. 14

Oddelenie evidencie obyvateľstva a PaM
Jana Mičietová
tel.: 041/5582341 – kl. 17

Oddelenie daní a matrika
Ing. Renáta Hrankayová
tel.: 041/5582341 – kl. 18

Oddelenie sociálne a aktivačnej činnosti
Mgr. Zuzana Gaňová
tel.: 041/5582341 – kl. 21