štvrtok 3:59
28. septembra 2023

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Farský úrad

Rímskokatolícka farnosť Veľké Rovné

https://velkerovne.fara.sk/

tel: 041/5582256