banner2 banner1

Logá obce Veľké Rovné

Obec Veľké Rovné - srdce Drotárie!

Obec Veľké Rovné leží na severozápadnom Slovensku uprostred Javorníkov (od 370 do 910 m. n.m. v chotári obce s rozlohou 4060 ha) v kotline rieky Rovnianky. Najstaršou spomínanou časťou sú Rimanovice (1408 Rymanowicz), r. 1598 mala obec mlyn, pílu a 16 domov, r. 1784 mala 925 domov a 4558 obyvateľov, v súčasnosti 4068 obyvateľov býva vo vyše 900 rodinných domoch a 320 bytoch na sídlisku.